Архив „Театър“

В момента архив „Театър“ съхранява един персонален фонд.

Любомир Тенев е роден в Хасково на 25 април 1915 г. в семейство на учители. През 1927 година семейството му се преселва в София. Проф. Тенев завършва право в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Още като студент сътрудничи с отзиви и рецензии в културния печат. Проф. Любомир Тенев е преподавател по западноевропейски театър от основаването на НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ (тогава ВИТИЗ) на няколко театрални поколения. Оставя внушителна критическа и изследователска продукция. Автор е наоколо 522 публикации, сред които 19 монографии („Хамлет“, „Драма и сцена“, „Маска и перо“, „Театър и действителност“, „Те в пространството на сцената“ и др.). Проф. Любомир Тенев е член на редколегиите на списанията ,,Театър” и „Изкуство”.


Архивът на проф. Любомир Тенев е дарен на ИИИзк към БАН през 2009 г. от дъщеря му Надежда Тенева и племенника му Димитър Кабаиванов. ИИИзк към БАН съставя експертна комисия (Райна Михайлова, Радка Казанджиева и Мария Липицкова), която посещава дома на проф. Любомир Тенев в гр. София (ул. Оборище № 14) и на място селектиранай-ценните книги (1500 броя), а също и много художествена литература с автографи от известни писатели и поети. За намиращите се архивни материали в дома на проф. Любомир Тенев не е съставена комисия. Материалите са предоставени на Института без предварителен оглед и протокол.


Фондът съдържа: документи от биографичен характер, лична кореспонденция, оригинални тефтери със записки от обществената и творческа дейност на Любомир Тенев, статии от вестници и списания, пиеси, преводни материали от френски език, и документи на други лица, свързани с фондообразувателя.


Румяна Николова

Архив театър Архив театър Архив театър