Екип

Екипът на проекта е съставен от изследователи в различни области на изкуствоведските науки, от архивни специалисти и – разбира се – от компютърен специалист и програмист. Ето това сме ние:

Изследователи:

Проф. д-р Горица Найденова, етномузиколог, ръководител на проекта

Гл.ас. д-р Румяна Маргаритова, етномузиколог

Гл.ас. д-р Диана Данова-Дамянова, музиколог

Доц. д-р Стефка Венкова, музиколог

Гл.ас. д-р Михаил Луканов, музиколог

Гл. ас. д.р Емилия Жунич, музиколог

Доц. д-р Марина Колева, изкуствовед

Гл.ас. д-р Руслан Стойчев, изкуствовед

Гл.ас. д-р Димитрина Попова, архитект

Доц. д-р Румяна Николова, театровед

Гл.ас. д-р Деян Статулов, киновед

Архивни специалисти:

Д-р Мария Кумичин, архив „Музика“

Бистра Михайлова, архив „Музика“

Александър Нушев, архив „Музика“

Д-р Светла Нейкова, архив „Музика“

Любомир Ташев, архив „Изобразителни изкуства“

Даниел Нечев, архив „Изобразителни изкуства“

Арх. Албена Захариева, архив „Архитектура“

Алла Матева, архиви „Театър“ и „Екранни изкуства“

Компютърни специалисти:

Камен Табаков – системен администратор

Атанас Грудев – компютърен инженер, програмист