Архив „Екранни изкуства“

Сектор „Екранни изкуства“ в Института за изследване на изкуствата притежава три лични архива. Това са фонд „Костадин Костов“, фонд „Александър Александров“ и фонд „Александър Янакиев“. Документите в тези три фонда са на аналогови (хартиени материали, VHS-касети) и дигитални (CD, DVD, Blu-ray, USB памет) носители.

До момента описан е фонд „Костадин Костов“, другите два са в процес на обработка.

Костадин Костов е дългогодишен изследовател на българското кино, съставител на безброй филмографии и библиографии, дълголетен преподавател, филмов критик и журналист, автор на стотици статии върху историята на родния кинематограф. Автор на книгите „На кино в Пловдив“ и „Илинденското въстание в киното“, „Балканските войни в световното кино“, „Четири крачки в облаците с Васил Гендов или истината е толкова близо“.

Фондът е закупен със средства на ИИИзк от дъщерята на Костадин Костов. Съдържа общо 71 архивни единици. Материалите не са публикувани и са на хартиен носител, съдържат копия на периодика (статии от вестници и списания) на тема кино на ХХ век; реперажи, хронология и история на българското и руското игрално и научно-полулярно кино.


Деян Статулов

Архив Екранни изкуства Архив Екранни изкуства
Архив Екранни изкуства