Контакти

Как да се свържете с нас и да откриете още документи

Физическият ни адрес е София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6.

Приемните дни са:
Читалня 1 (10 етаж – архив „Музика“):
вторник и четвъртък 9.30 – 16.30
Читалня 2 (3 етаж – архиви „Архитектура“, „Изобразителни изкуства“, „Театър“, „Екранни изкуства“)
Вторник и четвъртък 9.30 – 16.30

По телефон или имейл:

Читалня 1: 02 979 30 21
Читалня 2: 02 979 30 71, 02 979 34 08, 02 979 34 44
e-mail: bgartarchive@gmail.com

В случай, че искате да направите заявка за ползване на материали, най-добре е предварително да прочетете
Правилника за работа на ННЦОКН
и да изпратите попълнено
Заявление за използване на архивни документи.